AJANKOHTAISTA

Energiankäytön tehostamista viihtyisyydestä tinkimättä – Gate8:n energiatalkoot

Gate8 Business Parkissa toteutetaan energiankäytön tehostamistoimia lämmityskauden alkaessa. Vaikka Gate8:n toimistotalojen energiatehokkuus on valmiiksi hyvällä tasolla, kiinteistöjen sähkönkulutukseen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi ajastamalla valaistusta ja laskemalla sisälämpötilaa. Gate8:n energiatalkoisiin pyritään osallistamaan vuokralaiset siten, ettei tilojen käyttäjämukavuudesta jouduta tinkimään. Yhteinen tavoite on laadukas työympäristö energiatehokkaasti ylläpidettynä.  

Energian säästötoimien taustalla on Euroopassa valitseva, energian saantia ja energianhintoja koskeva, poikkeustila. Tilanteen johdosta myös Gate8:ssa on tarkastettu kiinteistöjen taloteknisiä säätöjä ja tehty niihin harkittuja muutoksia. Ohjeistuksia muutosten toteuttamiseen on antanut Astetta alemmas -kampanja, jossa ovat mukana mm. Energiavirasto ja Motiva. Gate8:n kiinteistömanageerauksesta vastaava Newsec keskittyy energiankäytön tehostamistoimissa siihen, että vuokralaisten käyttökokemukset pysyvät hyvällä tasolla. 

– Lähdimme liikkeelle toimista, jotka ovat selkeitä ja helppoja toteuttaa. Mietimme, mistä voisi pienentää energiankulutusta ilman, että sillä on vaikutuksia viihtyvyyteen. Näin rakentui pienten, silti vaikuttavien toimenpiteiden listaus, kertoo Property Manager Kari Lainio Newseciltä.

Vain puoli astetta alempi lämpötila – vaikutukset kertautuvat kokonaisuudessa 

Eniten vaikuttavuutta energiankulutuksen suhteen saadaan säätämällä sisälämpötilaa ja ilmanvaihtoa talotekniikan automaation avulla. Gate8:ssa sisälämpötila optimoidaan suositeltuihin raja-arvoihin 20–21°C. Käytännössä huonelämpötilaa lasketaan noin puolen asteen verran. Oman toimiston lämpötilaa voi halutessaan nostaa tai laskea 1,5 celsiusastetta toimitilakohtaisten säätimien avulla. Lisäksi energiatehokkuuden ylläpitämiseksi ikkunoiden tiivistykset tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa. Kari Lainio jakaa kaksi käytännöllistä vinkkiä totuttautumisessa talvikauteen. 

– Ota toimistolle mukaan varavillapaita tai -takki etenkin, jos tunnet helposti vilua, sillä lämpötilan tuntemukset ovat yksilöllisiä. Toinen vinkkini on siirtää ikkunan vieressä olevat työpöydät puolen metrin päähän ikkunasta. Näillä pienillä muutoksilla voi olla isot vaikutukset viihtyvyyteen.  

Ulkomainokset ajastetaan lyhyemmälle aikajaksolle 

Gate8 Business Parkin yhteiskäyttötiloissa tarkistetaan vesihanojen virtaamia sekä lyhennetään vedentuloaikaa automaattihanoissa. Kuntosalin saunojen isotehoiset kiukaat ovat olleet käytössä koko työpäivän eli kahdeksan tunnin ajan. Tulevalla lämmityskaudella kuntosalin saunat poistetaan käytössä suihkutilojen toimiessa totuttuun tapaan.  

Valaistuksen aikaohjauksia lyhennetään tunnilla samalla huolehtien siitä, etteivät tilojen käyttäjät koe turvattomuutta pimeiden tilojen vuoksi. Parkkihallissa pidetään turvallisuussyistä noin kolmasosa ajoväylien valaistuksesta, jotta parkkihallissa asiointi on miellyttävää ja turvallista. Rakennuksen ulkosivun mainosvalot sammutetaan talven aamuöinä, jolloin niiden vaikuttavuus on vähäistä. 

Jokaisen yrityksen osallistuminen on arvokasta – kaikki vaikuttaa 

Gate8:n vuokralaisyritykset ovat ottaneet energiansäästötoimet hyvin vastaan, sillä energian saatavuus ja sen kohonnut hinta koskettavat kaikkia toimijoita. Nyt kylmän kauden alkaessa vuokralaisyrityksiä innostetaan kiinnittämään huomiota energiankäyttöön toimitiloissaan. Tuttu sääntö on, että valaistus sammutetaan tiloista, joissa ei olla. Mikäli liiketunnistimella toimiva valaistus ei toimi toivotulla avulla, Gate8:n kiinteistöhuolto auttaa mielellään.  

Kaikkineen toteutettavien toimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja tulevaan varaudutaan uusilla toimillakin. Kuuden toimistotalon osalta on käynnistetty selvitykset aurinkopaneelien lisäämisestä ja maalämpöjärjestelmän käyttöönotosta. Kiinteistöjen rakennusautomaation parannustoimet jatkuvat, jotta tilakohtaiset säädöt tehostuvat. Kiinteistöissä siirrytään tulevina vuosina LED-valoihin niiltä osin, kun muutosta ei ole vielä toteutettu.  

– Uskomme, että vastuullisesti toimivat yritykset henkilöstöineen ovat tyytyväisiä siihen, että energiansäästötoimiin on tartuttu ja asioita on laitettu kuntoon. Pienistä puroista koostuen ja omaa ajattelua muokkaamalla on mahdollista vähentää energiankulutusta. Samalla turvataan sähkön saatavuutta ensi talvena. Siksi innostamme kaikkia mukaan Gate8 Business Parkin energiatalkoisiin, sanoo Business Park Manager Jutta Kamppi Newseciltä.